Month: August 2021

काजी सांगवी विद्यालयात समाजदिन उत्साहात साजरा

काजी सांगवी विद्यालयात समाजदिन उत्साहात साजरा काजी सांगवी (उत्तम अवारे) - काजी सांगवी येथील जनता माध्यमिक व  उच्च माध्यमिक विद्यालयात मराठा...

खरीप हंगामातील कांदा लागवड भाग 2

 रोपवाटिका व्यावस्थापननिरोगी रोपवाटिका करून त्याची ला  गवड साधली म्हणजे निम्मी लढाई जिकली असा अर्थ होतो. रोपवाटिके साठी शेतातील उंच भागावरील...

Translate »