गहू

बागायती उशिरा पेरणी साठीच्या गहू पिकाच्या अधिक उत्पादनाकरिता महत्त्वाची सूत्रे

(१) शेतकरी बंधुंनो काही कारणास्तव गहू पिकाची पेरणी करण्यास उशीर झाल्यास योग्य उत्पादन तंत्राचा अंगीकार करून 15 डिसेंबरपर्यंत पेरणी करूनही...

गहू पिकासाठी तणनाशके

इफकोची गहू पिकासाठी तणनाशके गहू पिकासाठी शिफारस असणारी तणनाशके तणनियंञणासाठी इतर पर्याय उपलब्ध नसल्यासच तणनाशकांचा वापर करावा... शिफारशीनुसार तणनाशकांचा वापर...

Translate »