सोयाबीन

सोयाबीन रोग व्यवस्थापन

सोयाबिन रोग व्यवस्थापन  महाराष्टात सोयाबिन वर रोगाचे प्रमाण वाढत  चालले आहे. त्यामुळे आपणास रोगाची माहिती व्हावी...  १.चारकोल राॅट :हा (मॅक्रोफोमीना...

सोयाबीन बियाणे उगवण क्षमतेचे प्रात्यक्षिक

 सोयाबीन बियाणे उगवण क्षमतेचे पाटे /कोलटेक प्रात्यक्षिक काजीसांगवीः (उत्तम आवारे पत्रकार): चांदवड तालुक्यातील पाटे/कोलटेक येथे तालुका कृषी अधिकारी विलास सोनवणे...

सोयाबीन लागवड

सोयाबीन लागवड सोयाबीन हे महत्वाचे पीक ठरतेय. जमीनिची सुपिकता वाढवन्या सोबत उत्तम नफा मिळवून देणारे पीक अशी सोयाबिनची ओळख आहे....

Translate »