chemicals

शेतीत वापरले जाणारे औषध किती प्रमाणात विषारी आहे ते ओळखा

फोटोमध्ये दाखविल्याप्रमाणे प्रत्येक पेस्टीसाईडच्या पॅकिंगवर अश्या प्रकारचे त्रिकोण दिलेले असतात. ◆ प्रत्येक पेस्टीसाईडच्या पॅकिंगवर ते उत्पादन किती प्रमाणात विषारी आहे...

विद्राव्य खतांच्या ग्रेड्‌स

विद्राव्य खतांच्या ग्रेड्‌स विद्राव्य खतांच्या योग्य ग्रेड्‌स पिकाच्या योग्य अवस्थेत वापराव्यात.  1) 19:19:19 यामध्ये नत्र, स्फुरद व पालाश ही अन्नद्रव्ये...

चला जाणून घेऊया रासायनिक शेतीची सुरवात व् दुषपरिणाम

चला जाणून घेऊया रासायनिक  शेतीची सुरवात व् दुषपरिणाम....        जर्मन रसायनशास्त्रज्ञ जस्टस लेबिग यांनी नत्र, स्फुरद आणि पालाश (NPK) या...

Translate »