farming

शेतकऱ्यांसाठी सरकारच्या टॉप 8 बेवसाईट्स

शेतकऱ्यांसाठी सरकारच्या टॉप 9 बेवसाईट्स शेतकऱ्यांना परिस्थितीचा सामना करता यावा तसेच सरकारी कार्यालयाच्या फेऱ्या घालाव्या लागू नयेत म्हणून सरकारने अनेक...

खताचे नियोजन

खताचे नियोजन बेसल डोस देण्या पुर्वी कोणत्याही परीस्थितीत सेंद्रिय खते सरी मध्ये टाकावे . सेंद्रिय खत म्हणजे शेण खत, कंपोस्ट...

Translate »