papai

पपई पीक कसे घ्यावे

पपई पीक कश्याप़कारे घ्यावे लागवड जून-जुलै, सप्टें-ओक्टो किंवा फेब्रु-मार्च मध्ये करावी. साडेसात बाय साडेसात फूट अंतर ठेवावे किंवा आठ बाय सात...

पपई वरिल अथ्रॅक्नोझ

पपई वरिल अथ्रॅक्नोझ कोलेक्टोट्रिकम ग्लोईओस्पोरीडीस नावाच्या बुरशीमुळे हा रोग होतो. पक्वतेकडे झुकलेल्या फळांवर गर्द रंगांचे ठिपके पडतात. हा रोग शक्यतो...

पपई वरिल अथ्रॅक्नोझ

पपई वरिल अथ्रॅक्नोझ कोलेक्टोट्रिकम ग्लोईओस्पोरीडीस नावाच्या बुरशीमुळे हा रोग होतो. पक्वतेकडे झुकलेल्या फळांवर गर्द रंगांचे ठिपके पडतात. हा रोग शक्यतो...

पपई मोझॅक व्हायरस

पपई मोझॅक व्हायरस पानांच्या खालील बाजुस बारीक, अनियमित, गर्द हिरव्या रंगांच्या रेषा तयार होतात. अशा रेषा पानांवरिल शिरांना लागुन तयार...

Translate »