papai

पपई वरिल अथ्रॅक्नोझ

पपई वरिल अथ्रॅक्नोझ कोलेक्टोट्रिकम ग्लोईओस्पोरीडीस नावाच्या बुरशीमुळे हा रोग होतो. पक्वतेकडे झुकलेल्या फळांवर गर्द रंगांचे ठिपके पडतात. हा रोग शक्यतो...

केळी लागवड

🌾होय आम्ही शेतकरी🌾 ***** *केळी लागवड   ***** श्री. विनायक शिंदे-पाटील, अहमदनगर भारतामध्ये आंब्यानंतर केळीच्या लागवडीचा दुसरा क्रमांक असून केळीची लागवड...

पपई पीक कसे घ्यावे

पपई पीक कश्याप़कारे घ्यावे लागवड जून-जुलै, सप्टें-ओक्टो किंवा फेब्रु-मार्च मध्ये करावी. साडेसात बाय साडेसात फूट अंतर ठेवावे किंवा आठ बाय सात...

पपई वरिल अथ्रॅक्नोझ

पपई वरिल अथ्रॅक्नोझ कोलेक्टोट्रिकम ग्लोईओस्पोरीडीस नावाच्या बुरशीमुळे हा रोग होतो. पक्वतेकडे झुकलेल्या फळांवर गर्द रंगांचे ठिपके पडतात. हा रोग शक्यतो...

Translate »