*लासलगांव बाजार समिती*

दिनांक 30/01/2019

लाल कांदा आवक 19,312 क्विंटल (1019 नग)

उन्हळ कांदा आवक 172  क्विंटल (172)

👇🏻 बाजारभाव रूपये प्रती क्विंटल 

               किमान-कमाल-सरासरी 

लाल कांदा   300-705-450

उन्हाळ कांदा 151-359-277

सोयाबीन 3500-3801-3775

गहू 2060-2500-2285

बाजरी 1500-2001-1801

हरभरा 3300-3941-3752

मका 1653-1875-1841

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »