Month: January 2022

तीळ पिक लागवड

महाराष्ट्रामध्ये त्याचप्रमाणे मिश्रपिक  म्हणूनही तिळाची लागवड केली जाते. तिळाचा मुख्य उपयोग खाद्यतेंप्ल तयार करण्यासाठी केला जातो. कारण ब्रियांमध्ये ४५ ते...

तुरीवर दिसतोय मरुका अळीचा प्रादुर्भाव

तुरीवर दिसतोय मरुका अळीचा प्रादुर्भाव मरुका (पाने-फुलांना जाळी करणारी अळी) या किडीचा प्रादुर्भाव तुरीच्या कमी कालावधीच्या जातींवर दिसून येतो. अळीचा...

उन्हाळी भुईमूग

 उन्हाळी भुईमूग भाग 1 उन्हाळी भुईमूग पिकासाठी जमिनीची निवड व पेरणीपूर्व करावयाची मशागतउन्हाळी भुईमुगाचे अधिकात अधिक उत्पादन घेण्यासाठी मध्यम प्रकारची, चांगली...

माती परीक्षण

माती परीक्षण ही काळाची गरज :- पिकांच्या वाढीसाठी अठरा अन्नद्रव्यांची आवश्यकता असते . सामू PH ,विदयुत वाहकता EC, चुनखड़ी CaCO3...

किटकनाशके

किटकनाशके कीटकनाशके व कीडनाशके : केवळ किटकांच्या नियंत्रणासाठी वापरली जाणारी जी रसायने असतात, त्यांना कीटकनाशके असे म्हणतात. उदा.कार्बारील, डाय मेथोएट...

Translate »