Month: November 2016

द्राक्ष भुरी

बऱ्याच शेतकरी बंधुंना आपल्या द्राक्ष बागेत भुरी आटोक्यात आणन्यात अपयश येत आहे. तरी खालील काही बाबींकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे....

सूत्रकृमींचा प्रादुर्भाव व उपाययोजना

सूत्रकृमींचा प्रादुर्भाव व उपाययोजना 📝 *- डॉ. मंदिनी गोकटे नरखेडकर, भाऊसाहेब नाईकवाडी* सूत्रकृमींना सामान्यपणे गोलाकार जंत असे म्हटले जाते. त्यांचा...

जीवामृत ठिबक साठी

🍂🍂🍂🍂🍂🍂 जीवामृत ठिबक साठी 🍂🍂🍂🍂🍂🍂 जीवामृत ठिबकद्वारे देण्यात बऱ्याच जणांना अडचणीचे अनुभव आहेत. जीवामृतातील शेणामुळे. ड्रिपच्या लॅटरल (पाईप) चोक होतात....

Translate »